Спеціальність
«Менеджмент соціокультурної діяльності»

Відділ менеджменту соціокультурної діяльності при Канівському фаховому коледжі культури і мистецтв функціонує з вересня 2016 року.

Це європейського рівня інноваційний освітньо-професійний проект, що ґрунтується на синтезі вітчизняних і зарубіжних практик соціокультурних індустрій.

Менеджмент соціокультурної діяльності – мистецтво і висока майстерність управляти колективом, консолідувати і спрямовувати його в стратегічному напрямку для досягнення високих результатів роботи.

Менеджер соціокультурної сфери всебічно дієвий професіонал нового типу, який володіє організаційно-управлінськими, соціокультурними, психологічними і педагогічними уміннями та навичками, що сприятиме повноцінному розвитку як особистості, так і колективу загалом.

Навчально-виховний і практичний процес забезпечуватимуть провідні фахівці, серед яких кандидати історичних, педагогічних, фізико-математичних наук, магістри менеджменту та державного управління.

Ви отримаєте сучасні знання щодо менеджменту культури та індустрій, маркетингу, фандрайзингу соціокультурного проектування, економіки та фінансів, права, рекреації, реклами та культурної політики.

Ви опануєте навиками:

визначення культурних стратегії;
соціокультурного планування та проектування;
пошуку партнерів у реалізації творчих стартапів;
командоутворення;
управління людськими ресурсами, менеджменту та комунікацій;
інформаційно-технічним супроводом проектів.

Дана спеціальність дозволяє використовувати набуті компетентності на таких посадах:

керівник підрозділів у сфері культури, дозвілля, відпочинку та рекреації;
керівник підприємства апарату управління (директор, заступник директора організації та підприємства в сфері культури й мистецтва);
фахівець маркетингу та pr-агенцій, it-центрів, фандрайзингу (експерт із зовнішньо-культурних питань, фахівець з організації корпоративної культури та ділового туризму), реклами, органів державного управління та самоврядування, освітніх та позашкільних закладів, консалтингових та інформаційних агенцій, сфери зав’язків з громадськістю, продюсерських центрів та студій, музеїв, галерей та арт-центрів, з організації соціокультурного сервісу та заходів культурно-просвітницьких і торгівельно-розважальних комплексів.


Студенти мають можливість сформувати власний YouTubе канал, сайт порт-фоліо, приймати участь у міжнародних, національних фестивалях та конкурсах, науково-практичних конференціях за професійним спрямуванням.

Викладачі відділу

Тертична Маргарита Володимирівна

голова циклової комісії, викладач кваліфікаційної категорії: “спеціаліст вищої категорії”. Викладає предмет “Народознавство”. Разом із студентами проводить дослідницько-пошукову роботу з предмету, виступає з методичними рекомендаціями та доповідями: “Особливості оцінювання і класифікації знань студентів на уроках народознавства”, “Проблема самореалізації вчителя: утвердження через інновації””. Активний учасник обласних семінарів. Розробила зразкові авторські сценарії свят і обрядів.

Туліна Галина Володимирівна

викладач кваліфікаційної категорії: “спеціаліст вищої категорії”, педагогічне звання “викладач-методист”. Викладає предмети: “Культурологія”, розробила власну методику викладання з орієнтуванням на поглиблену дослідницько-пошукову діяльність студентів, є співавтором програм навчальних предметів, є активним учасником семінарів працівників клубних установ Черкащини, де виступає з доповідями, проводить студентські семінари та “круглі столи”. Має такі методичні розробки: “Поступ та смеркання Трипільської культури”, “Релігійний культ і культура”

Близнюк Валентина Іванівна

викладач кваліфікаційної категорії ”спеціаліст вищої категорії”, педагогічне звання “викладач-методист”. Керівник робочої групи “Використання Google Workspace в діяльності коледжу”. Викладає предмети: “Основи психології та педагогіки”, “Проєктний менеджмент”, “Комунікаційні технології в організації масових заходів”,”Управління персоналом”. Вона є автором програм з навчальних дисциплін, методичних рекомендацій щодо впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі.

Русакова Людмила Іванівна

викладач кваліфікаційної категорії: «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист», кандидат педагогічних наук (Ph.D).Гарант освітньо-професійної програми за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 2018 року. Авторка навчальних програм з дисциплін, наукових статей, методичних рекомендацій.Учасниця  вітчизняних та міжнародних конференцій, стажувань, круглих столів, тренінгів, онлайн-брифінгів в межах пізнання інновацій і стратегій з  менеджменту соціокультурної діяльності.Викладає дисципліни: «Основи менеджменту соціокультурної діяльності», «Інноваційний менеджмент», «Педагогіка дозвілля», «Історія мистецтв».

Прошак Олександра Вікторівна

заслужений працівник культури України; викладач кваліфікаційної категорії: “Спеціаліст вищої категорії”.

Тулін Василь Іванович

викладач кваліфікаційної категорії: ” спеціаліст вищої категорії”, педагогічне звання “викладач-методист”. Викладає предмети: “Народознавство”, “Культурологія”, “Історія кіно і телебачення”. Високоосвічений фахівець, володіє теорією і практикою культурно-дозвіллєвої роботи. Веде велику науково-методичну роботу. Розробив методичні рекомендації, які мають практичне використання в циклі предметів культурологічного циклу. Є автором програм з “Культурології”, “Історії зарубіжної і української культури”. Систематично працює на обласних семінарах підвищення кваліфікації працівників клубних установ Черкащини.

Лисенко Микола Петрович

заслужений працівник культури України, викладач кваліфікаційної категорії: “Спеціаліст вищої категорії”, педагогічне звання: “викладач-методист”. Викладає предмети: “Організація і методика КДД”, “Навчальна практика”, “Сценарна майстерність”. Він є автором багатьох методичних розробок.

Ноздренко Марія Ананіївна

викладач кваліфікаційної категорії: “спеціаліст вищої категорії”, педагогічне звання “викладач-методист”. Викладає предмети: “Організація і методика КДД”, “Навчальна практика”, “Сценарна майстерність”, “Методика постановки КДЗ”, “Практикум ведучого КДЗ”. Автор методичних розробок і рекомендацій, бере активну участь в обласних семінарах.

Коваленко Євгеній Віталійович

Викладач предметів: “Інформаційні системи в соціокультурній сфері”, “Основи комп’ютерної графіки”, “Реклама та PR технології”

Олексієнко Валентина Олексіївна

викладач кваліфікаційної категорії: “спеціаліст вищої категорії”. Викладає предмети: “Організація і методика КДД”, “Навчальна практика”, “Сценарна майстерність””. Має методичні розробки: “Сутність і принципи диференційованого підходу у навчальному процесі” та з питань впровадження інноваційних форм навчання. Учасник обласних семінарів.

Потужня Оксана Олегівна

викладач кваліфікаційної категорії: “спеціаліст першої категорії”. Викладає предмети: “Культура та етика професійної поведінки”, . Має методрозробки: “Відеоматеріали на уроці історії мистецтв як засіб розвитку художнього сприйняття”, “Використання інноваційних технологій на сучасному уроці”, “Вільний час та його історичний аспект”.

Кваліфікація студента-випускника

Термін навчання на спеціальності “Менеджмент соціокультурної діяльності ”:

на базі 9 кл. – 3 роки 10 місяців
на базі 11 кл. – 2 роки 10 місяців
Випускникам спеціальності “Менеджмент соціокультурної діяльності”: “«Фахівець з менеджменту соціокультурної сфери, організатор соціокультурної діяльності»”.

На базі отриманого диплому випускники приймаються на ІІІ курс ВНЗ(Вищий навчальний заклад) ІІІ-IV рівнів акредитації.