Освітні програми

Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність: 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
Освітня кваліфікація : «Фаховий молодший бакалавр з аудіовізуального мистецтва та виробництва»

Навчальний план “Аудіовізуальне мистецтво та виробництво” (денна)

Освітньо-професійна програма “Аудіовізуальне мистецтво та виробництво”

Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Освітня кваліфікація: «Фаховий молодший бакалавр з образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації»

Навчальний план “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”(Денна)

Освітньо-професійна програма “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність: 024 Хореографія
Освітня кваліфікація: “Фаховий молодший бакалавр з хореографії”

Навчальний план “Народна хореографія”(Денна)

Освітньо-професійна програма “Хореографія”

Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність: 025 Музичне мистецтво
Освітня кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з музичного мистецтва

Навчальний план “Народне пісенне мистецтво”(Денна)

Освітньо-професійна програма “Народне пісенне мистецтво”

Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність: 025 Музичне мистецтво
Освітня кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з музичного мистецтва

Навчальний план “Народне інструментальне мистецтво (Народні інструменти)” (Денна)

Освітньо-професійна програма “Народне інструментальне мистецтво (Народні інструменти)”

Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність: 025 Музичне мистецтво
Освітня кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з музичного мистецтва

Навчальний план “Народне інструментальне мистецтво (Духові та естрадні інструменти)”(денна)

Освітньо-професійна програма “Народне інструментальне мистецтво (Духові та естрадні інструменти)”

Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво
Освітня кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з сценічного мистецтва

Навчальний план “Сценічне мистецтво”(денна)

Освітньо-професійна програма “Сценічне мистецтво”

Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність: 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Освітня кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з менеджменту соціокультурної діяльності

Навчальний план “Менеджмент соціокультурної діяльності” (денна)

Освітньо-професійна програма “Менеджмент соціокультурної діяльності”

Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Кваліфікація: Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Навчальний план “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ” (денна)

Освітньо-професійна програма “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа “