Спеціальність
"Інформаційна бібліотечна та архівна справа "

Розвиток науки вимагає від працівника інформаційної сфери, бібліотеки, архіву високого інтелекту, ерудиції, вміння орієнтуватися в інформаційному світі. Бо, як відомо, людина може прожити певний час без води, їжі, але жодного дня вона не може прожити без інформації – розгубиться і випаде із простору і часу.

У XXI столітті, в еру інформаційно-комунікативних технологій, конкурентоспроможним і перспективним є тільки той фахівець, який володіє сучасними технологіями в галузі інформації, реклами, паблік рілейшнз, менеджменту. Саме ці знання можна отримати, зв’язавши своє майбутнє з актуальною спеціальності – «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа», що передбачає оволодіння базовими знаннями з інформаційного менеджменту, аналітико-синтетичної обробки інформації і банків даних, управління персоналом в рамках спеціалізації, документознавства та інформаційної діяльності.

Для студентів коледжу, які навчаються за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», викладається комплекс професійно-орієнтованих дисциплін, серед яких: «Управляння діяльністю в ДІС», «Бібліотечний менеджмент», «Обслуговування в публічних бібліотеках», «Історія книги», «Бібліографічна діяльність», «Бібліотечні інформаційно-пошукові системи», «Основи аналітико-синтетичної обробки документної інформації», «Автоматизовані бібліотечні технології», «Соціальні комунікації», «Основи діловодства», «Основи психології і педагогіки», «Професійна етика», «Бібліотечне краєзнавство», «Вступ до спеціальності», «Основи документознавства та інформдіяльносі», «Інформаційні системи і мережі», «Організаційна техніка та програмування», «Ораторська майстерність», «Навчальна практика».

В коледжі працює бібліотека з читальним залом облаштованим комп’ютерами та вільним      Wi-Fi. Її очолює фахівець з багаторічним досвідом Компанієць Наталія Володимирівна. Поруч з нею працюють Пересунько Надія Володимирівна, Стецюк Вікторія Петрівна, Володько Світлана Валентинівна.

На спеціальності Канівського коледжу культури і мистецтв працюють досвідчені викладачі, які забезпечують високий рівень підготовки майбутніх працівників інформаційних установ.

Викладачі відділу

 Сєдченко Галина Олексіївна

голова циклової комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист, випускниця Київського державного інституту культури (1975 р.). Вона нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури і туризму України «За вагомий особистий внесок у створенні духовних цінностей та високу професійну майстерність» (2002 р.) та Почесною відзнакою Міністерства культури і туризму України «За багаторічну плідну працю в галузі культури» (2005 р.). В 2014 р. пройшла стажування в університетах Німеччини (Лейпціг-Берлін) за програмою «Освіта і робота в Німеччині» Викладає предмети: «Управляння діяльністю в ДІС», «Бібліотечний менеджмент», «Обслуговування в ДІС», «Маркетинг інформаційних продуктів і послуг», «Основи архівознавства».

Фрунт Валентина Олександрівна

викладач вищої категорії, випускниця Київського державного інституту культури (1990 р.). Викладає предмети: «Організація потоків і масивів документів», «Книгознавство», «Бібліографічна діяльність», «Інформаційно-пошукові системи в ДІС».

Омельченко Тетяна Вікторівна

викладач І категорії, класний керівник, магістр з документознавства та інформаційної діяльності, випускниця Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2008 р.). Викладає предмети: «Аналітико-синтетична обробка документної інформації», «Автоматизовані інформаційні Інтернет технології», «Соціальні комунікації», «Навчальна практика».

Семенова Наталія Вікторівна

спеціаліст, класний керівник, магістр з педагогіки вищої школи, спеціаліст з документознавства та інформаційної діяльності, випускниця Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького (2015 р.). Викладає предмет «Основи діловодства та ділові документи», «Основи психології і педагогіки», «Професійна етика та психологія ділового спілкування», «Бібліотечне краєзнавство», «Організаційна техніка та програмування» «Навчальна практика».

Черес Марія Володимирівна

викладач ІІ категорії, магістр з управління навчальними закладами, спеціаліст з документознавства та інформаційної діяльності, випускниця Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини (2014р.). Викладає предмети: “Охорона праці”, “Основи екології”, “Навчальна практика”.

Паніван Олена Анатоліївна

спеціаліст, класний керівник, магістр з документознавства та інформаційної діяльності, випускниця Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2015 р.). Викладає предмети: «Вступ до спеціальності», «Основи документознавства та інформаційної діяльності», «Інформаційні системи і мережі», , «Комп’ютерна графіка та створення презентацій», «Методика і практика архівознавства».

Кваліфікація студента-випускника

Термін навчання на спеціальності “Інформаційна бібліотечна та архівна справа ”:

на базі 9 кл. – 2 роки 10 місяців
на базі 11 кл. – 1 роки 10 місяців

Випускникам спеціальності “Інформаційна бібліотечна та архівна справа” присвоюється кваліфікація: “Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи ”.

На базі отриманого диплому випускники приймаються на ІІІ курс ВНЗ(Вищий навчальний заклад) ІІІ-IV рівнів акредитації.