Спеціальність
"Інформаційна бібліотечна та архівна справа "

Розвиток науки вимагає від працівника інформаційної сфери, бібліотеки, архіву високого інтелекту, ерудиції, вміння орієнтуватися в інформаційному світі. Бо, як відомо, людина може прожити певний час без води, їжі, але жодного дня вона не може прожити без інформації – розгубиться і випаде із простору і часу.

У XXI столітті, в еру інформаційно-комунікативних технологій, конкурентоспроможним і перспективним є тільки той фахівець, який володіє сучасними технологіями в галузі інформації, реклами, паблік рілейшнз, менеджменту. Саме ці знання можна отримати, зв’язавши своє майбутнє з актуальною спеціальності – «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа», що передбачає оволодіння базовими знаннями з інформаційного менеджменту, аналітико-синтетичної обробки інформації і банків даних, управління персоналом в рамках спеціалізації, документознавства та інформаційної діяльності.

Грамотність, культура ділового спілкування, фахове використання інформаційних технологій; підготовка в галузях інформаційного менеджменту, менеджменту людських ресурсів; вміння організувати комунікацію і оформити документацію – це саме ті вміння і навички, які ви отримаєте, обравши цю спеціальність.

Для студентів коледжу, які навчаються за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», викладається комплекс професійно-орієнтованих дисциплін, серед яких:

 • «Професійна етика та психологія ділового спілкування»
 • «Комп’ютерна графіка та створення презентацій»
 • «Інформаційні системи і мережі»
 • «Основи педагогіки і психології»
 • «Ділова етика»
 • «Аналітико-синтетична обробка документної інформації»
 • «Маркетинг інформаційних продуктів і послуг»
 • «Інформаційно-аналітична діяльність»
 • «Бібліотечний менеджмент»
 • «Управління діяльністю в ДІС»
 • «Навчальна та виробнича практика»
 • «Соціальні комунікації»
 • «Електронний документообіг»
 • «Основи діловодства»
 • «Організація потоків і масивів документів»
 • «Основи документознавства та інформаційної діяльності»
 • «Організаційна техніка та основи комп’ютерних знань»
 • «Методика і практика архівознавства»
 • «Ораторська майстерність»
 • «Основи архівознавства»
 • «Обслуговування в публічних бібліотеках».

Випускники можуть працювати на таких посадах: 

 • Фахівець з інформаційних технологій
 • Організатор діловодства
 • Організатор діловодства (державні установи, система судочинства)
 • Помічник керівника (підприємств, установ та організацій)
 • Фахівець з бібліотечної справи
 • Службовці, діяльність яких пов’язана з інформацією
 • Оператори машин для оброблення текстів і подібні професії
 • Оператори із збору даних
 • Секретар
 • Архіваріу
 • Інші службовці, діяльність яких пов’язана з інформацією

В коледжі працює бібліотека з читальним залом облаштованим комп’ютерами та вільним Wi-Fi. Її очолює фахівець з багаторічним досвідом Компанієць Наталія Володимирівна та бібліотекар Стецюк Вікторія Петрівна.

На спеціальності Канівського фахового коледжу культури і мистецтв працюють досвідчені викладачі, які забезпечують високий рівень підготовки майбутніх працівників інформаційних установ.

Викладачі відділу

СЄДЧЕНКО Галина Олексіївна

Голова циклової комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист, випускниця Київського державного інституту культури.

Вона нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури і туризму України «За вагомий особистий внесок у створенні духовних цінностей та високу професійну майстерність» (2002 р.) та Почесною відзнакою Міністерства культури і туризму України «За багаторічну плідну працю в галузі культури» (2005 р.).

В 2014 р. пройшла стажування в університетах Німеччини (Лейпціг-Берлін) за програмою «Освіта і робота в Німеччині»

Викладає предмети: «Управляння діяльністю в ДІС», «Бібліотечний менеджмент», «Обслуговування в ДІС», «Маркетинг інформаційних продуктів і послуг», «Основи архівознавства», «Діловий етикет», «Бібліографічна діяльність в ДІС».

ОМЕЛЬЧЕНКО Тетяна Вікторівна

Викладач вищої категорії, куратор груп, магістр: менеджер інформаційно-аналітичних структур, викладач спеціальних дисциплін, випускниця Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Викладає предмети: «Аналітико-синтетична обробка документної інформації», «Автоматизовані інформаційні Інтернет технології», «Соціальні комунікації», «Основи діловодства та ділові документи», «Професійна етика», «Бібліотечне краєзнавство», «Основи медіаграмотності», «Інформаційно-пошукові системи в ДІС».

ПАНІВАН Олена Анатоліївна

Викладач І категорії, магістр: документознавець, спеціаліст з кадрової роботи і державної служби, викладач вищого навчального закладу, випускниця Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Викладає предмети: «Вступ до спеціальності», «Основи документознавства та інформаційної діяльності», «Інформаційні системи і мережі», «Комп’ютерна графіка та створення презентацій», «Методика і практика архівознавства», «Інформаційно-аналітична діяльність», «Електронний документообіг», «Книгознавство», «Організаційна техніка та основи комп’ютерних знань».

ЧЕРЕС Марія Володимирівна

Викладач ІІ категорії, магістр з управління навчальними закладами, випускниця Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Викладає предмети: «Охорона праці», «Основи екології», «Організація праці секретаря-референта», «Керівництво навчальною та виробничою практиками».

Кваліфікація студента-випускника

Термін навчання на спеціальності “Інформаційна бібліотечна та архівна справа ”:

на базі 9 кл. – 2 роки 10 місяців
на базі 11 кл. – 1 роки 10 місяців

Випускникам спеціальності “Інформаційна бібліотечна та архівна справа” присвоюється кваліфікація: “Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи ”.

На базі отриманого диплому випускники приймаються на ІІІ курс ВНЗ(Вищий навчальний заклад) ІІІ-IV рівнів акредитації.