Ви зараз переглядаєте Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Другої обласної історико-краєзнавчої конференції «ПЕРСОНАЛІСТИЧНИЙ ВИМІР ІСТОРІЇ ЧЕРКАЩИНИ»

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Другої обласної історико-краєзнавчої конференції «ПЕРСОНАЛІСТИЧНИЙ ВИМІР ІСТОРІЇ ЧЕРКАЩИНИ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Другої обласної історико-краєзнавчої конференції «ПЕРСОНАЛІСТИЧНИЙ ВИМІР ІСТОРІЇ ЧЕРКАЩИНИ», присвяченої пам’яті доктора історичних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Бушина Миколи Івановича та з нагоди 85-річчя з дня народження вченого, яку проводить кафедра історії та права Черкаського державного технологічного університету.

Мета конференції полягає в теоретичному узагальненні персоналістичного виміру історії Черкащини у контексті розбудови української державності, висвітленні внеску окремих особистостей у розвиток Черкащини, формуванні професійних компетенцій фахівців у сферах, пов’язаних із  дослідженням та популяризацією ролі особистості в історико-культурному процесі.

На конференції планується розглянути широкий спектр проблем за такими напрямками:

 • видатні особистості Черкащини в контексті регіональної персоналістики;
 • творча спадщина відомих діячів освіти і культури Черкащини;
 • сучасне краєзнавство: персоналії;
 • видатні постаті України в історії Черкаського краю;
 • внесок професора М.І. Бушина у становлення та розвиток регіональної персоналістики;
 • Черкащани – учасники російсько-української війни (2014-2023);
 • персоналістичний вимір російсько-української війни (2014-2023);
 • волонтери в роки російсько-української війни (2014-2023);
 • освітяни і «шкільний фронт» під час російсько-української війни.
 • музейники Черкащини;
 • науково-технічна інтелігенція Черкащини.

Конференція відбудеться 15 березня 2023 року в Черкаському державному технологічному університеті (м. Черкаси, бульвар Шевченка, 460, І корпус, конференц-зал).

Реєстрація – 15 березня з 1000 до 1100.

Початок конференції – 1100.

Мова конференції: українська, англійська, польська.

Формат участі у конференції – очно та заочно (онлайн).

Тези приймаються на засадах безкоштовної публікації. Електронний варіант матеріалів конференції буде безоплатно розісланий учасникам конференції.

Вимоги до публікації:

 1. Тези доповідей не повинні перевищувати 5 сторінок друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word.
 2. Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2,5 см; Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал 1.
 3. Назва тез друкується ПРОПИСНИМИ літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, також по центру – ім’я та прізвище автора (жирним шрифтом), науковий ступінь і вчене звання, посада, організація, де працює автор (співавтор).
 4. Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office.
 5. Ілюстративні матеріали слід дублювати окремими файлами. 
 6. Список використаних джерел подається наприкінці тексту тез. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 12, міжрядковий інтервал 1 (одинарний), курсив.

Учасники отримують сертифікати, оформлені державною мовою, безоплатно.

Учасники конференції до 06 березня 2023 року включно мають відправити на адресу електронної пошти konf_ist_ukr@ukr.net:

 • заявку на участь у конференції з даними автора, обов’язково вказавши контактний телефон і поштову адресу на яку буде відправлено збірник;
 • тези доповіді (електронний варіант) із зазначенням рубрики; у назві файла слід зазначити прізвище автора (першого співавтора);
 • якщо учасник конференції бажає отримати друкований примірник збірника матеріалів конференції, то відправляє скановану квитанцію про сплату внеску у сумі 200 грн. Номер картки одержувача: 4731 2191 2012 5558 (Яшан Оксана Олексіївна). У разі оплати через термінал необхідно надіслати на е-mail konf_ist_ukr@ukr.net відсканований чек, на якому б чітко можна було простежити номер та час здійснення операції, а також вказати прізвище та ім’я платника.

  Зявка та інша інформація в файлі начже :