Календар вступної кампанії 2024

Вступ відбувається за спеціальностями:

«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»,
 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»,
 
«Хореографія(народна, сучасна)», «Сценічне мистецтво», 
«Менеджмент соціокультурної діяльності», 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 
«Музичне мистецтво (Народне пісенне мистецтво, Народні інструменти, Духові та естрадні інструменти)»

Денна форма навчання

на основі  базової середньої освіти 
(9 класів) – термін навчання – 3 роки 10 місяців
на основі МС, ФМБ, бакалавра, магістра термін навчання 
– 2 роки 10 місяців

для спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

на основі базової середньої освіти  
(9 класів) – термін навчання –  2 роки 10 місяців
на основі МС, ФМБ, бакалавра, магістра – термін навчання – 1 рік 10 місяців

 

Заяви та документи приймаються:

на основі базової середньої освіти (9 кл.)
з 01 липня по 13 липня 
з 01 до 15 серпня (додатковий набір за контрактом)

на основі МС, ФМБ, бакалавра, магістра
з 05 липня по 01 серпня
з 03 по 23 вересня
(додатковий набір)                                                                                                            

 

Строки проведення вступних випробувань

на основі базової середньої освіти (9 кл.)
з 14 до 22 липня
з 16 до 18 серпня (додатковий набір)

на основі МС, ФМБ, бакалавра, магістра
з 02 до 04 серпня 
з 24 до 25 вересня (додатковий набір)

 

Вступні випробування:

на основі базової середньої освіти (9 кл.)
зі спец.: «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Хореографія», «Музичне мистецтво», «Сценічне мистецтво»: 
Творчий конкурс.

зі спец.: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Менеджмент соціокультурної діяльності»:
Співбесіда з предмету “Українська мова” 

 

на основі МС, ФМБ, бакалавра, магістра
зі спец.: «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Музичне мистецтво», «Сценічне мистецтво», «Хореографія»:
Творчий конкурс.

 зі спец.: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Менеджмент соціокультурної діяльності»:
Мотиваційний лист.

Заочна форма навчання

на основі повної з/с освіти (11 кл.)          для спеціальностей : «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Музичне мистецтво», «Сценічне мистецтво», «Менеджмент соціокультурної діяльності» – термін навчання – 2 роки 10 місяців.

для спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» – термін навчання – 1 рік 10 місяців

Заяви та документи приймаються:

з 05 липня до 01 серпня
з 03 до 23 вересня
(додатковий набір)
з 01 до 23 жовтня (додатковий набір)

 

Строки проведення вступних випробувань

з 02 до 04 серпня
з 24 до 25 вересня (додатковий набір)
з 24 до 25 жовтня 
(додатковий набір)

 

Вступні випробування:

зі спец.: «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Музичне мистецтво», «Сценічне мистецтво»:
Творчий конкурс

 зі спец.: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,  діяльності»:
Мотиваційний лист.