Календар вступної кампанії 2022

Вступ відбувається за спеціальностями:

«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», «Сценічне мистецтво»,
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»,
 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 
«Музичне мистецтво (Народне пісенне мистецтво, Народні інструменти, Духові та естрадні інструменти)»

Денна форма навчання

на основі  базової з/с освіти (9 класів) – термін навчання – 3 роки 10 місяців
повної з/с освіти (11 класів) – термін навчання – 2 роки 10 місяців

для спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
на основі базової з/с освіти (9 класів) – термін навчання –  2 роки 10 місяців
повної з/с освіти (11 класів) – термін навчання – 1 рік 10 місяців

 

Заяви та документи приймаються:

на основі базової з/с освіти (9 класів)
з 30 червня до 13 липня 
з 04 до 15 серпня (додатковий набір за контрактом)

на основі повної з/с освіти (11 класів)
з 14 липня до 05 серпня

 

Строки проведення вступних іспитів

на основі базової з/с освіти (9 класів)
з 14 до 21 липня
з 16 до 18 серпня (додатковий набір)

на основі повної з/с освіти (11 класів)
з 08 до 16 серпня 

 

Вступні випробування:

на основі базової з/с освіти (9 класів)
зі спец.: «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Хореографія», «Музичне мистецтво», «Сценічне мистецтво»: 
Творчий конкурс.

зі спец.: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Менеджмент соціокультурної діяльності»:
Індивідуальна усна співбесіда з Української мови. 

 

на основі повної з/с освіти (11 класів)
зі спец.: «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Музичне мистецтво», «Сценічне мистецтво», «Хореографія»:
Творчий конкурс.

 зі спец.: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Менеджмент соціокультурної діяльності»:
Мотиваційний лист.

Заочна форма навчання

на основі повної з/с освіти (11 класів) – термін навчання – 2 роки 10 місяців. 

для спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» – термін навчання – 1 рік 10 місяців

Заяви та документи приймаються:

з 13 липня до 11серпня
з 05 до 21 вересня
(додатковий набір)
з 03 до 20 жовтня (додатковий набір)

 

Строки проведення вступних іспитів

з 12 до15 серпня
з 22 до 24 вересня (додатковий набір)
з 21 до 23 жовтня 
(додатковий набір)

 

Вступні випробування:

зі спец.: «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Музичне мистецтво», «Сценічне мистецтво»:

Творчий конкурс

 зі спец.: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Менеджмент соціокультурної діяльності»:

Мотиваційний лист.