Ви є тут

Головна » Наука

Публікації

Пріоритети державної політики в сфері діловодства в умовах становлення інформаційного суспільства

Автор: 
Cокур Людмила Анатоліївна

ПРАВОВІ АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ У ТВОРЧОСТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

Автор: 
В. П. Тихомир, Л. А. Сокур

ХОРЕОГРАФІЯ ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Автор: 
Горідько Олександра Олександрівна
Відношення: 

ЗАНЯТТЯ СПОРТИВНИМИ ІГРАМИ НА УРОЦІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ФАКТОР ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я

Автор: 
Каральова Ольга Павлівна

ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА-МУЗИКАНТА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА У ГАЛУЗІ «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»

Автор: 
Матінова Алла Миколаївна

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ЗАГАЛЬНОГО ФОРТЕПІАНО»

Автор: 
Матінова Алла Миколаївна

ДО ПИТАННЯ ЗАСВОЄННЯ ПОЧАТКОВИХ ТЕХНІЧНИХ НАВИЧОК ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОРТЕПІАНО СТУДЕНТАМИ-НЕІНСТРУМЕНТАЛІСТАМИ

Автор: 
Мосенко Наталія Дмитрівна

СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ХОРЕОГРАФА-ПЕДАГОГА, КЕРІВНИКА ХОРЕОГРАФІЧНОГО КОЛЕКТИВУ В МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Автор: 
Радченко Оксана Леонідівна
Відношення: 

РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Сторінки