Вхід

Партнери коледжу

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

 

Київського національного університету культури і мистецтв

 

Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

 

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

 

 

Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського

Українські науковці у світіІнститут інноваційних технологій і змісту освіти

 

Телерадіокомпанія Культура

 

Черкаська обласна рада

Розсилання

Виберіть списки розсилань, на які ви хочете підписатися або відписатися

Ви є тут

Головна » Збирач потоків » Джерела

Новини УДПУ

Новини УДПУ
Офіційний сайт Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Адреса URL: http://udpu.org.ua
Оновлено: 42 хв 47 с тому

В УДПУ ВІДБУДУТЬСЯ ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

чт, 03/01/2018 - 12:03

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (зал засідань) відбудуться захисти дисертаційних досліджень:

29 березня 2018 року 10.00 год.

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Йовенко

Лариса Іванівна

Образ героя в українській літературі та його інтерпретація в шкільних підручниках ХХ століття

Науковий консультант

дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Кузь Володимир Григорович, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, завідувач кафедри дошкільної освіти

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор Савченко Ольга Яківна, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти;

доктор педагогічних наук, доцент Панасенко Елліна Анатоліївна, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», професор кафедри педагогіки вищої школи;

доктор педагогічних наук Вовк Мирослава Петрівна, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих.

 

29 березня 2018 року 13.00 год.

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Рожі

Інна Георгіївна

Підготовка майбутніх учителів географії  до краєзнавчо-туристської роботи на засадах компетентнісного підходу

Науковий керівник

доктор педагогічних наук, професор Браславська Оксана Володимирівна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, завідувач кафедри географії та методики її навчання.

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор Топузов Олег Михайлович, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, директор;

кандидат педагогічних наук, Носаченко Володимир Миколайович, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», викладач кафедри географії, екології і методики навчання.

 


На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (зал засідань) відбудуться захисти дисертаційних досліджень:

 

30 березня 2018 року 10.00 год.

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Новаківська Людмила Володимирівна

Теорія і практика викладання словесності у вітчизняних навчальних закладах (ХІХ – поч. ХХ ст.)

Науковий консультант

доктор педагогічних наук, професор Коберник Олександр Миколайович, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор Дічек Наталія Петрівна, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, завідувач відділення історії педагогіки;

доктор педагогічних наук, професор Радул Ольга Сергіївна, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти;

доктор педагогічних наук, професор Дороніна Тетяна Олексіївна, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», завідувач кафедри педагогіки.

 

30 березня 2018 року 13.00 год.

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Юрченко Оксана Володимирівна

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності молодших школярів

Науковий керівник

доктор педагогічних наук, професор Пащенко Дмитро Іванович, Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», професор кафедри педагогіки, психології та освітнього менеджменту.

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, Будник Олена Богданівна, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», старший науковий співробітник; професор кафедри педагогіки початкової освіти;

кандидат педагогічних наук, Ніколаєску Інна Олександрівна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри дошкільної освіти.

В УДПУ ВІДБУЛИСЯ ТРЕНІНГИ ПО НАПИСАННЮ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ГРАНТІВ ДЛЯ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

ср, 02/28/2018 - 21:20

В УДПУ імені Павла Тичини 26 - 27 лютого 2018 року на базі факультету фізики, математики та інформатики проходили тренінги по написанню освітніх проектів: «Управління освітнім проектом: від ідеї до залучення грантів».

Два дні старанної та плідної роботи допомогли викладачам університету, які були учасникам тренінгу розібратися у особливостях створення власного освітнього проекту та презентувати його для фінансування. У ході тренінгу було розглянуто наступні теми:

 • «Стратегічний план розвитку освітньої установи»;
 • «Проектний підхід в реалізації стратегії»;
 • «Види освітніх проектів»;
 • «Проблематизація в освітньому проекті»;
 • «Генерація ідей»;
 • «Цілі та завдання проекту»;
 • «Продукт/послуга і результат проекту»;
 • «Визначення бенефіціарів проекту»;
 • «Цільова аудиторія проекту»;
 • «Бізнес-модель проекту»;
 • «Етапи реалізації проекту»;
 • «Базові критерії фінансової аналітики проекту»;
 • «Аплікація проектів (заявка)»;
 • «Актуальні європейські методики формування і розвитку команди»;
 • «Методи визначення потенціалу, індивідуально-психологічних, організаційних та професійних цінностей членів команди»;
 • «Робота з проблемними ситуаціями в проектному підході»;
 • «Інвестиційна привабливість проекту»;
 • « Softskills презентацій проекту експертам, донорам, інвесторам»;
 • «Залучення грантів та інших джерел фінансування»;
 • «Формування організаційної структури проекту»;
 • «Розробка бізнес-процесів»;
 • «Опис посадових обов'язків».

Команда тренерів Центру Компетенцій м. Київ Юлія Бистрова та Маргарита Чайка сприяла тому, щоб учасники тренінгу отримали якомога більше нових знань, умінь, а також подали багато нових ідей, рекомендацій щодо втілення в життя розроблюваних проектів.

Учасники тренінгу в результаті напруженої дводенної роботи вийшли зі створеними та опрацьованими проектами, із багажем знань по формуванню ефективної команди, із мотивацією створювати освітні проекти та покращувати процес навчання! Тож бажаємо всім учасникам тренінгу зуміти залучити донорів, аби втілити в життя власні напрацювання!

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

ср, 02/28/2018 - 10:43

У конференц-залі відбулося чергове засідання вченої ради університету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2017 рік. (Доп.: Ареп’єва О.В. – головний бухгалтер).
 2. Про реорганізацію структурних підрозділів університету. (Доп.: Гедзик А.М. – перший проректор).
 3. Про результати екзаменаційної сесії та випускної атестації на факультетах та в інституті університету. (Доп.: Гедзик А.М. – перший проректор.
 4. Про затвердження кошторису витрат студентської ради університету на 2018 рік (Доп.: Чупіна К.О. – голова студентської ради університету).
 5. Звіт стипендіата Кабінету Міністрів України. (Доп.: Чучалін О.П. – стипендіат Кабінету Міністрів України).
 6. Про затвердження тем дисертаційних досліджень. (Доп.: Шуляк С.А. – учений секретар).
 7. Про рекомендування до друку праць викладачів університету. (Доп.: Шуляк С.А. – учений секретар).
 8. Різне.

ОГОЛОШЕННЯ!

ср, 02/28/2018 - 00:00

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 74.053.02 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (зал засідань) відбудуться захисти дисертаційних досліджень 28 березня 2018 року 11.00 год. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка

Гуцуляк Лідія Іллівна

Взаємодія педагогів, батьків і громади в соціально-освітньому середовищі початкової школи у Сполучених Штатах Америки

 

Науковий керівник –

Федорченко Тетяна Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор; головний науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя (Інститут проблем виховання НАПН України).

 

Офіційні опоненти:

Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор; завідувач кафедри соціальної педагогіки (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка); Безлюдна Віта Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент; доцент кафедри іноземних мов (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

28 березня 2018 року 13.00 год.

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання

Цуркан Таісія Георгіївна

Формування педагогічної культури батьків молодших школярів у взаємодії сім'ї і школи

 

Науковий керівник –

Іванчук Марія Георгіївна, доктор психологічних наук, професор; професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти, завідувач науково-методичного відділу моніторингу та системи внутрішнього забезпечення якості підготовки фахівців (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Офіційні опоненти:

Канішевська Любов Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор; професор кафедри педагогіки (Національний університет біоресурсів та природокористування України); Гончар Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; провідний науковий співробітник лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу (Інститут проблем виховання НАПН України).

 

ТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ УДПУ СТАЛИ АБСОЛЮТНИМИ ПЕРЕМОЖЦЯМИ VIII МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ «УКРАЇНА ЄДНАЄ СВІТ»

вт, 02/27/2018 - 12:32

Творчі колективи факультету мистецтв нашого університету стали абсолютними переможцями VIII Міжнародного фестивалю-конкурсу «Україна єднає світ», виборовши два кубки Супер Гран-Прі та дипломи переможця І ступеня.

Фестиваль (його директор – Лариса Ощаповська) відбувся за ініціативи Міністерства культури України 24-25 лютого 2018 року у концертній залі Київського національного університету будівництва і архітектури. Головною його метою була популяризація мистецької творчості, надання можливості самовираження, творчого спілкування, виявлення нових талантів, знайомства з різними зразками світової, національної культури і мистецтва. А також демонстрація і підтвердження професійної майстерності і кваліфікації керівників та педагогів, творчих колективів і виконавців.

У фестивалі-конкурсі взяли участь хореографічні колективи різних танцювальних напрямків, вокалісти, вокальні ансамблі, хори, інструменталісти, розмовний, оригінальний жанри та театри із 23 областей України та 11 країн світу — Японії, Румунії, Болгарії, Словенії, Палестини, Грузії, Білорусі, Молдови, Татарстану, Вірменії.

Оцінювали виступи конкурсантів високоповажне і професійне журі у складі справжніх метрів сцени: народного артиста України, хорового диригенте, музично-громадського діяча, організатора та художнього керівника хору працівників апарату ВР України Зіновія Коринця (голова журі), народної артистки України, Лауреата Премії імені Т.Г. Шевченка, Героя України Ади Роговцевої; заслуженої артистки України, актриси Тетяни Шеліги. У складі журі також були: художній керівник ансамблю грузинського танцю «Іберіелі» (Грузія) Мака Ломсадзе; керівник ансамблю неокласичного танцю «Темпераменто» (Молдова) Ігор Григор’єв; актор студії «95-й квартал» Степан Казанін; переможець українського телешоу «Х-фактор 5», композитор Дмитро Бабак; доктор педагогічних наук, професор, декан факультету мистецтв Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Василь Федоришин; заслужений працівник освіти України, художній керівник народного художнього колективу ансамблю танцю «Барвінок» Тетяна Безгрєшнова; викладач вищої категорії, старший викладач класу гітари та домри, керівник інструментального ансамблю «Дивертисмент» Любов Кушніренко; художній керівник, диригент хору Київської дитячої Академії мистецтв, викладач-методист вищої категорії Олена Барановська; дворазова Чемпіонка України зі спортивно-бальних танців, тренер-хореограф школи танців Григорія Чапкіса, солістка балету Національної опери України Вероніка Островська; дизайнер, модель, актриса Ольга Zov; дизайнер Ірина Гнатюк.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини на Міжнародному фестивалі-конкурсі представляли творчі колективи факультету мистецтв: у номінації «Хореографічні колективи» – народний аматорський ансамбль сучасного танцю «Візаві» та народний аматорський ансамбль народного танцю «Яворина». У номінації «Вокальні ансамблі» – народний аматорський ансамбль «Софія».

За рішенням журі народний аматорський ансамбль сучасного танцю «Візаві» (керівник – Людмила Андрощук) та народний аматорський ансамбль народного танцю «Яворина» (керівник – Сергій Куценко) здобули абсолютну першість VIII Міжнародного фестивалю-конкурсу «Україна єднає світ» – кубок Супер Гран-Прі.

Радіємо з того, що наші хореографічні колективи вкотре продемонстрували наскільки високу майстерність на міжнародній арені й отримали найвищу відзнаку фестивалю, за яку приїхали поборотись понад 2000 учасників із 11 країн світу.

Народний аматорський ансамбль «Софія» (керівник – Василь Семенчук) нагороджений дипломом переможця І ступеня VIII Міжнародного фестивалю-конкурсу «Україна єднає світ».

Приємно відзначити, що урочиста церемонія відкриття фестивалю-конкурсу розпочалася хореографічною композицією «Українські самоцвіти» у виконанні народного аматорського ансамблю народного танцю «Яворина» (постановка Сергія Куценка), а честі виступити на Гала-концерті удостоївся народний аматорський ансамбль сучасного танцю «Візаві» з хореографічною думою «Україна: кохана, наречена, вдова» (постановка Людмили Андрощук).

Усім керівникам творчих колективів вручено подяки «За плідну, самовіддану працю, вагомий внесок у розвиток культури суспільства та естетичне виховання молоді».

Вітаємо учасників творчих колективів та їхніх керівників із черговою перемогою! Бажаємо невичерпного натхнення, подальших успіхів та нових фестивальних перемог!

Всі учасники творчих колективів висловлюють глибоку вдячність за організаційну допомогу та особисту підтримку декану факультету мистецтв Інні Терешко, а за допомогу в організації поїздки — первинній профспілковій організації університету імені Павла Тичини, голові профкому Валентину Хитруку. Вони розуміють, що конкурс – це не лише боротьба за перемогу на мистецькій ниві, а й спілкування, розвиток і великий обмін досвідом.

СТУДЕНТ УДПУ ВАЛЕНТИН ХМІЛЬОВИЙ ВСТАНОВИВ НОВИЙ РЕКОРД І СТАВ КРАЩИМ В УКРАЇНІ

вт, 02/27/2018 - 00:00

Студент 5-го курсу факультету фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Валентин Хмільовий встановив новий рекорд України.

Валентин представляв свій університет на 9-ому Чемпіонаті України з гирьового спорту серед студентів, який відбувся 23-25 лютого в спортивному комплексі Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

З-поміж 100 спортсменів, які брали участь в змаганнях, наш Валентин Хмільовий показав найкращий результат. У поштовху довгим циклом двох гир масою 24 кг у ваговій категорії до 75 кг наш спортсмен виконав 100 підйомів, встановив новий рекорд України та зайняв почесне І місце.

Вітаємо нашого знаного спортсмена з перемогою та новим рекордом! Ми пишаємось тобою, Валентине

В УДПУ ВІДБУВСЯ ФЕСТИВАЛЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТРЕНІНГІВ

пн, 02/26/2018 - 15:52

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини пройшов дводенний фестиваль психологічних тренінгів.

Кожен учасник фестивалю мав можливість вибрати тренера, особистість якого найбільш цікава, чи майстер-клас відповідно до  своїх уподобань. Із зацікавленістю і позитивним настроєм студенти і викладачі університету відвідали майстер-класи першого дня, які проводились досвідченими тренерами Юлією Порохняк (педагог, практичний психолог, консультант, арт-терапевт, казкотерапевт, танцювально-руховий терапевт, йога-тічер), Мариною Арєфьєвою-Добровольською (представник Південно-українського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського, член Південно-української асоціації арттерапевтів, член Асоціації дитячих та сімейних психологів України), Владиславою Ортинською (психолог, арт-терапевт, координатор мобільної групи ВПС РЦ св. Павла).

Учасники тренінгів мали можливість ознайомитись з тілесно-руховими та танцювально-руховими вправами, асанами хатха-йоги, дихальними вправами, особливостями роботи з МАК, різноманітними прийомами ізо-терапії, способами використання фасилітативного підходу для оптимізації дитячо-батьківських відносин. Кожен міг підібрати для себе найбільш оптимальні шляхи особистісного розвитку, які пропонує арт-терапія. І зважаючи на реакцію учасників, вони здобули цінний досвід.

Наступного дня майстер-класи проводили Наталія Максимчук (практичний психолог ЗДО №1 «Ромашка», спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії та Ірина Мартинюк (практичний психолог 1-ї категорії (ЧНУ імені Богдана Хмельницкого, факультет психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, магістратура), арт-терапевт, майстер інтуїтивного живопису, лялькотерапевт; ведуча жіночих програм та тренінгів; педагог раннього розвитку та дошкільної підготовки, організатор циклу дитячих етно-фестивалів «Осіння містерія», «Веселад», «Ладолея», «Історія однієї ляльки»; автор психологічної гри «Таємниці Чарівного Саду» та трансформаційної гри «Шлях жіночої сили» та ін..

Теми майстер-класів «Фотографія моєї душі» та «Застосування арт-терапевтичних технік у роботі з психосоматичними проявами» привернули увагу студентів і викладачів різних факультетів університету можливістю глибше себе пізнати, відкрити невідомі сторони своєї натури, виявити психосоматичні прояви і окреслити шляхи їх позитивної трансформації.

По завершенню фестивалю його учасники висловили вдячність тренерам за надану можливість набути нові знання і навички з розвитку особистості та покращення якості життя, а також висловили надію на нові зустрічі. Фестиваль відбувався другий рік поспіль і може стати гарною традицією.

УДПУ ЗАПРОШУЄ НА КОНКУРС УЧНІВСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ «МИ МАЛЮЄМО ВЕСНУ»

пн, 02/26/2018 - 15:01

Кафедра образотворчого мистецтва факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини запрошує учнів старших класів взяти участь в загальноміському конкурсі учнівської творчості «Ми малюємо весну», який відбудеться 3 березня 2018 року о 14:00 год. в рамках проведення Дня відкритих дверей за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28, новий корпус УДПУ імені Павла Тичини.

Конкурс відбудеться у рамках проведення Дня відкритих дверей. Запрошуються всі бажаючі старшокласники міста.

ЗАПРОШУЄМО НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

нд, 02/25/2018 - 00:00

Шановні абітурієнти! 2 березня 2018 р. в УДПУ імені Павла Тичини відбудеться День відкритих дверей. Запрошуємо усіх бажаючих познайомитися із навчальним закладом, а також одержати вичерпні відповіді на важливі питання вступної кампанії 2018 року.

Чекаємо за адресою: новий корпус університету, вул.Садова, 28, м.Умань, Черкаська обл.

Телефони приймальної комісії: (04744) 4-05-20, 096-03-39-633, 063-14-97-988.

ГІДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ УДПУ

сб, 02/24/2018 - 00:00

У Львові закінчився зимовий Чемпіонат України з велоспорту на треку у всіх вікових категоріях, у якому взяли участь 22 команди.

На цих змаганнях наш університет представляли студенти факультету фізичного виховання Віра Борисюк (4 курс), Олександр Шевченко (2 курс) і Максим Мамчик (1 курс заочного відділення).

Наші спортсмени–велосипедисти свій перший у нинішньому році старт здійснилися дуже перспективно. У підсумку Віра Борисюк стала бронзовою чемпіонкою України в командній гонці серед жінок. Олександр Шевченко, який тільки що перейшов у вікову категорію чоловіки-еліта, також показав себе як гідний конкурент, зайнявши 4 місце в командній гонці та 7 місце в груповій. Дві нагороди здобув також Максим Мамчик — перемогу у командному спринті та 2 місце в гонці спринт.

Вітаємо наших спортсменів з гарним стартом і бажаємо подальших успіхів!

ДЕКАН ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ, ПРОФЕСОР АНАТОЛІЙ КАРАСЕВИЧ ПРЕЗЕНТУВАВ ПОЕТИЧНУ ЗБІРКУ «ДУША»

пт, 02/23/2018 - 17:53

21 лютого у актовій залі університету за широкої участі громадськості міста, викладачів та студентів історичного факультету відбулася презентація поетичної збірки «Душа» кандидата філософських наук, професора кафедри суспільних дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, декана історичного факультету Анатолія Карасевича. (Автор передмови — поет, член Національної спілки письменників України Петро Поліщук. Спонсором збірки виступив приватний підприємець, меценат, волонтер Сергій Зозуля).

Прикметно, що у презентації активну участь взяли студенти 1 курсу-історичного факультету, учасники АТО (родом із Гайсина, Бершаді, Боярки, Фастова, Звенигородки, Ямполя, Володарки, Тального — всього їх на 1 курсі історичного факультету навчається 34), а також майбутні абітурієнти, учасники АТО. Найпочеснішими гостями заходу були матері загиблих на Сході воїнів-уманчан.

Свою п’яту збірку поезій «Душа» Анатолій Карасевич присвятив високим почуттям патріотизму, любові до Батьківщини, героїзму українських воїнів, подіям на Сході України, воїнам АТО, матерям, сини яких не повернулися з ненависної для всього українського народу війни. Словом, збірка — це найпотаємніша сповідь душі.

Зі сцени лунали вірші із нової книги Анатолія Карасевича. Проявили високу майстерність читців студенти Максим Турчинський, Ольга Макаренко, Владислав Березовський, Ніна Бектурганова, Анастасія Неголюк, Артем Лукієнко, Ольга Чумак, які декламували вірші «Сповідь», «Недоказане», «Чорнобривці», «Постать», «Вдова», «Традиція роду», «Лист з війни», «Ви не помітили».

Ведуча та модератор патріотичного заходу, начальник центру культури і дозвілля «Гаудеамус» Людмила Гекалюк проникливо виконала вірш «Герої не вмирають».

Душевний діалог — вірші «Війна», «Летовище», «Орли» не помирають», «Зустріч» «Вічний політ», «Не стріляйте в історію», «Боже, поможи», «Мати», «Солдати свободи», «Божа квота», «Поверніться до правди», «Вдовиний стрій» , «Щось зажурилася любов» озвучив автор Анатолій Карасевич.

Нікого не залишила байдужим надзвичайно хвилююча та емоційна постановка «Дебальцево», яку талановито зіграли студенти історичного факультету Ніна Бектурганова, Марія Олійник, Вікторія Юрченко, Лілія Должкевич, Владислав Березовський, Олег Подолян. Постановка «Два озера» (учасники — Вікторія Юрченко, Олена Шокарь та Олексій Гончарук) також гармонійно доповнила презентацію збірки.

Командир розвідувальної групи з позивним «Рекс» Володимир, виступаючи перед присутніми, наголосив: «Назва збірки дуже близька і сердечна для нас. Коли ми там, в АТО, душею ми вдома з родиною. Коли я йшов в АТО, сій синок був ще грудничком, а коли повернувся, він уже бігав…» Боєць розповідав це дуже щиро, що його щоках текли сльози, хвилювання передалось всьому залу. Біль, жаль і скорбота за загиблими. Боєць, прихиливши коліна, вклонився матерям загиблих героїв.

Вісімнадцять воїнів-уманчан віддали своє життя за наше майбутнє. Ще троє не повернулися додому з Революції Гідності. Вічна пам'ять їм – бійцям за свободу України!

Вся аудиторія завмерла у хвилині мовчання…

Квіти вручали матерям воїни, побратими їх синів, яких забрала війна, а студенти подарували квіти воїнам. Музичні подарунки дарували тріо «Гонта» та дует «Мелодія». Це були пісні на слова Анатолія Карасевича. Так, у виконанні тріо «Гонта» у складі заслужених працівників культури України Валентина Купчика, Василя Семенчука, Петра Волошина прозвучали пісні «Слава Україні», «Ранні коні», «Повертайтеся хлопчики», «Мамин двір» (автор музики Василь Семенчук). Дует «Мелодія» (Володимир Батенко (він же і автор музики) та студентка факультету мистецтв Анастасія Шинкарук) виконав пісню «Журавлі».

Виступаючи перед присутніми у залі, Анатолій Карасевич наголосив:

– Всі події, які відбуваються нині на Сході України, де воюють наші діти і внуки, нікого не можуть лишити байдужим. Вони визначають нашу позицію, змушують думати про майбутнє України. Ця жорстока війна проходить через серце і душу кожного українця.

Запропонована збірка – це моя чергова сповідь і спроба донести до читачів своє бачення наболілих проблем. Основою для її написання стали зібрані факти і документи, розповіді учасників основних конфліктів на Сході України за останні вже майже чотири роки.

На завершення презентації Анатолій Карасевич подарував всім бажаючим свою збірку із автографом. Отож, читаймо «Душу», аби поринути у її глибочінь і зрозуміти.

В УДПУ МАЙСТЕР-КЛАС З ГРУЗИНСЬКОГО ТАНЦЮ ДАВ ХУДОЖНІЙ КЕРІВНИК АНСАМБЛЮ «КОЛХА» КАХИ ЧИТАІА

пт, 02/23/2018 - 00:00

В УДПУ відбувся черговий майстер-клас замісника Народного центру грузинської хореографії, художнього керівника зразкового ансамблю танцю «Колха» (м. Хобі, Грузія) Кахи Читаіа.

Залучення до освітнього процесу провідних хореографів України та світу з метою поглиблення та вдосконалення професіоналізму майбутніх учителів хореографії є доброю традицією кафедри хореографії та художньої культури факультету мистецтв нашого університету. Переймання досвіду майстрів у сфері танцювального мистецтва – основна мета майстер-класів, що традиційно організовує керівництво кафедри.

Учасники останнього майстер-класу мали змогу долучитися до автентичного хореографічного мистецтва Грузії, перейняти досвід та уміння виконувати неординарні та притаманні лише грузинському народу «па».

Романтичний «Картулі» та запальний «Мтіулурі» стали основою для вивчення танцювальної культури Грузії. Студенти із великим задоволенням та нестримною цікавістю занурювалися у чарівний світ грузинського танцювального фольклору. Таємнича мова танцю, представлена Кахою Читаіа, таїла у собі специфічні особливості, притаманні грузинському народу.

Викладачі і студенти кафедри хореографії та художньої культури глибоко вдячні шановному Каха Читаіа за години спілкування у ритмі грузинського танцю, за неоціненний досвід, переданий у процесі роботи майстер-класу.

НА ФАКУЛЬТЕТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ВШАНУВАЛИ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

чт, 02/22/2018 - 16:38

Небесна сотня в небо відлетіла,
Як відлітають в небо журавлі,
Земля без них, рідненьких, спустошіла,
Не плачте, наші милі матері.

20 лютого на факультеті професійної та технологічної освіти УДПУ відбувся виховний захід «Зима, що нас змінила», присвячений четвертій річниці подій на Майдані Незалежності. Ці декілька місяців 2013-2014 рр. назавжди змінили українців і вписалися в новітню історію нашої держави болючими і гіркими сторінками.

Викладацький колектив та студенти ФПТО вшанували пам’ять українців, які віддали життя за незалежність України та її європейське майбутнє.

Ведучі заходу Лілія Горкун та Наталія Трохимчук нагадали хронологію подій Революції Гідності: про розгін 29-30 листопада 2013 р. студентів, які вийшли на підтримку європейського шляху розвитку України, як зростав чисельно київський Майдан, як хвиля спротиву захопила інші українські міста, якими були події «кривавого Водохреща»…

Хвилюючі кадри відеороликів «Заспіваймо пісню за Україну», «Гей плине кача», «Мамо,не плач» доповнювали емоційні слова ведучих, додавали жалю та викликали смуток у душі за всіма тими, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня. Стривожили серця присутніх і поетичні рядки у виконанні Алли Дубенчук.

Звертаючись до присутніх, представник студентської наукової організації Вікторія Покладова зазначила, що кожен із загиблих мав свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії та невідкладні справи. Але поклик їхньої душі призвав їх до боротьби за вільну, демократичну Україну.

Студенти хвилиною мовчання пом’янули загиблих Героїв Небесної сотні, які запалили тисячі сердець, та своїх не зуміли вберегти.

Захід завершений, але ще довго в душах учасників тремтливий щем. Та навіть після найсуворішої зими приходить весна. А значить є надія на майбутнє. Надія, яку нам подарувала Небесна Сотня.

Світла пам’ять тим, хто віддав життя за нашу державу!

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ РІДНОЇ МОВИ

чт, 02/22/2018 - 16:36

До Міжнародного дня рідної мови 21 лютого 2018 року викладачі кафедри теорії та практики іноземних мов факультету іноземних мов Марія Кирилюк і Наталія Ставчук провели виховний захід «Про мови».

Учасниками круглого столу стали студенти 31 групи факультету, які активно долучилися до обговорення широкого кола мовних проблем. «Що для Вас рідна мова?» – з такого питання розпочалася розмова про значення мови у житті людини.

Предметом подальшого зацікавленого обговорення студентів факультету іноземних мов стали такі теми як важливість вивчення іноземних мов у сучасному світі, проблеми становлення, розвитку та функціонування німецької мови, яку студенти опановують, як свою майбутню спеціальність.

Для наших студентів плекати рідну мову та вивчати і знати іноземні мови є викликом сучасності.

ПАТРІОТИЧНИЙ ЗАХІД «ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ» — НЕПЕРЕСІЧНА ПОДІЯ

ср, 02/21/2018 - 17:00

Ви запитаєте: «Яка ціна свободи?» –
Для українців надто дорога:
омита кров’ю поколінь народу,
пронесена століттями в серцях.

Непересічною подією в УДПУ став патріотичний захід, присвячений вшануванню пам'яті Героїв Небесної Сотні — година гідності та патріотизму «Герої не вмирають».

Університетська громада зібралася у актовій залі, щоб в скорботі низько схилити голови перед пам’яттю людей, яких було вбито у мирний час ХХІ століття.

Метою заходу стало формування у студентів усвідомлення громадянської ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, як національної ідеї. Молодь має усвідомлювати свою приналежність до власної національності, проявляти патріотичну свідомість, аби стати гідними громадянами України, сприяти розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної держави.

У цілковитій тиші здається, що занадто гучно б’ються серця...  Хвилина мовчання.

Присутні в залі завмерли, переглядаючи відео «Євромайдан! Відео яке повинен побачити кожен українець!», відео-кліп пісні «Тільки щоб не даремно», а також відеоролик «Небесна сотня поіменно». Такими ж емоційно насиченими і щемливими до сліз були всі номери, які із почуттям великої відповідальності й патріотичними пориваннями готували студенти.

Дуже гармонічно у сценарій заходу вписалася хореографічна постановка «Україна: наречена, кохана, вдова» у виконанні ансамблю сучасного танцю «Візаві» (художній керівник — завідувач кафедри хореографії та художньої культури Людмила Андрощук).

Заставляли співпереживати, ловити кожне вимовлене слово обдаровані читці — студентка факультету української філології Катерина Тицькун, яка декламувала вірш Христини Полянської «Герої не вмирають», студентка історичного факультету Ніна Бектурганова (вірш Людмили Максимлюк «Допоки житиму»), студентка факультету початкової освіти Карина Пелещенко (авторський вірш), студентка факультету дошкільної та спеціальної освіти Ірина Юраш (вірш Олени Поліщук «Живи – процвітай Україно!»).

Не менш щемливі почуття пробудили пісні «Мамо не плач» у виконанні студентів Віталія Михайленко (факультет мистецтв), «Білі лебеді в небесах» — Кароліни Ткаченко (факультет іноземних мов), «Свіча» – Марії Павлишиної (факультет мистецтв), «Прошу в неба й землі» – Анастасії Шинкарук (факультет мистецтв).

Захід, покликаний сприяти формуванню історичної пам’яті, виховувати почуття патріотизму та шанобливе ставлення до Героїв Небесної сотні, воїнів, загиблих у боротьбі за свободу та цілісність України, не залишив нікого байдужим. Він торкнувся сердець і почуттів всіх присутніх.

В УДПУ ІЗ ВІДКРИТОЮ ЛЕКЦІЄЮ ВИСТУПИВ МАРК ГІНЗБУРГ

ср, 02/21/2018 - 14:54

В актовій залі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулася непересічна подія — відкриту лекцію для студентів, викладачів та всіх бажаючих уманчан прочитав  мільярдер зі списку Forbes, Президент інвестиційно-будівельного холдингу «UIH», новатор у сфері блокчейну і криптовалют Марк Гінзбург. Організаторами заходу стали народний депутат України Максим Поляков та керівник Благодійного фонду Uman Tomorrow Олександр Файнін.

У стінах університету гостя від імені адміністрації та студентства вітала проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Владилена Сокирська.

Марк Гінзбург розповів про свій життєвий шлях, родину, започаткування і розвиток власного бізнесу. Це була захоплююча і повчальна розповідь про вміння сприймати виклики долі як шлях до самовдосконалення, оволодіння новими знаннями і застосування їх на практиці.

Марк Гінзбург говорив про перспективи глобального бізнесу, ставлення до України урядів США і країн ЄС та багато іншого. Він вірить, що Україна завдяки успішним, впевненим в собі професіоналам, новітнім технологіям може подолати корупцію і прийде до свого розквіту.

Довідково

Марк Гінзбург - киянин у четвертому поколінні, внучатий племінник «короля підрядників» Льва Гінзбурга, колишній інженер-електрик заводу Артема. Після чорнобильської катастрофи Гінзбург поїхав в Нью-Йорк, де навчався на юриста і підробляв таксистом. Юридична практика в США, якою Марк зайнявся після навчання, приносила стабільний прибуток, але бізнесмену хотілося нових викликів. У 1994 році Гінзбург відкрив в Україні холдинг «МТН», в 2002 - згорнув свою практику в Штатах. У 2006 в Полтаві запрацював перший український проект Гінзбурга - завод з переробки газового конденсату. За час існування холдинг Гінзбурга відбудував в Києві понад 260 тис. кв.м житлових і комерційних площ. На сьогоднішній день «МТН» належать, зокрема, два торгових і два офісних центри, а також готельний комплекс.

Гінзбург працює по 12 годин на добу шість днів на тиждень. Графік планує жорстко, особливо робочі зустрічі. Особисті відчуття від досягнення нової мети бізнесмен описує як «почуття перемоги» - і успішно комбінує це з робочим кредо «No pain, no gain» ( «Без болю немає прибутку»).

Марк Гінзбург - відомий колекціонер, власник понад 2500 архівних фотографій компанії The Beatles, зроблених нею на самому початку своєї історії. Йому також належать всі негативи і авторські права на фотографії. У колекції Гінзбурга роботи Сальвадора Далі, Енді Уорхола, Пабло Пікассо, Тулуза Лотрека, Огюста Ренуара, Ван Дейка, Родена і інших.

Особливе місце в житті Гінзбурга займає релігія - щодня він не менше години присвячує вивченню Тори.

ДВА СТОЛІТТЯ – ОДНА ВІЙНА

ср, 02/21/2018 - 14:53

Історичний факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є співорганізатором виставки «Два століття – одна війна», яка 19 лютого почала свою роботу у ДІАЗ «Стара Умань». Її вже переглянули жителі Києва і Вінниці, Львова і Тернополя та інших обласних центрів України. А ось тепер таку змогу мають і жителі Умані.

Декан історичного факультету, професор Анатолій Карасевич, виступаючи на відкритті виставки, підкреслив:

– Виставка ця оригінальна, тому що авторами історичних фотоматеріалів є безпосередні учасники боротьби за визволення України від рабства. Це і вояки Української повстанської Армії, починаючи з 1943 року і Українських Збройних Сили у російсько-українській війні сьогодні. З іншого боку, виставка присвячена 75-й річниці народження УПА. І фотографії тих часів нарешті представлені для жителів Уманщина, Уманщини історичної Це є вагомим здобутком нашої держави – максимально відкрити всі архіви і розповісти всім людям правду про Україну. Вона не завжди буде солодкою, але вона буде достовірною. І майбутні державотворці повинні її знати.

В експозиції виставки представлені досить цікаві матеріали, що розповідають про нинішню гібридну війну: це і визволення Маріуполя підрозділом «Азов», це і скорботна сторінка поховань підрозділу «Айдар», це бойові будні на Донеччині у районі Аеропорту та Дебальцевого, Іловайська і Широкіного та ряд інших віх становлення української гвардії.

Прикметним є те, що виставка була відкрита у дні, коли вся патріотична Україна віддає почесті навіки закарбованій у народній Пам’яті Небесній Сотні, пригадує події Революції Гідності як однієї із героїчних сторінок завоювання нашої Свободи, коли ми згадуємо які трагічні події розгорнулись три роки тому під Дебальцевим. У кожного уманчанина  є нагода, відвідавши фотовиставку «Два століття – одна війна», долучитися до подвигу співвітчизників.

ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ УДПУ ЗУСТРІЛИСЯ ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ «НАЦІОНАЛЬНОГО КОРПУСУ» М. УМАНЬ

ср, 02/21/2018 - 11:02

20 лютого, коли в Україні вшановували пам'ять загиблих учасників Революції Гідності, на базі Українсько-туркменського культурно-освітнього центру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулася зустріч представників «Національного Корпусу» м. Умань з іноземними студентами.

Проведенню зустрічі сприяли завідувач відділу по роботі з іноземними студентами УДПУ Надія Ремезовська, директор Українсько-туркменського культурно-освітнього центру Олександр Лаврик, заступник декана природничо-географічного факультету з виховної роботи Андрій Максютов, голова осередку «Національний Корпус» м. Умань Владислав Ткаченко та активісти з питань співробітництва у галузі патріотичного і національного виховання.

На зустрічі з іноземними студентами було продемонстровано зразки зброї (автомати, пістолет Макарова, гранати, штик-ніж), які сьогодні перебувають на озброєні українського війська на Сході. Були показані приклади надання первинної медичної допомоги у бойових умовах, вміння користуватися джгутом для попередньої зупинки кровотечі перед госпіталізацією. Гості розповіли про героїчні приклади служіння народу України українських вояків в умовах агресії Росії і окупації нею Криму, частини Луганської і Донецьких областей.

Кожен охочий міг навчитись самостійно надавати першу медичну допомогу, розібрати й оглянути зразки зброї та спорядження. Студенти із захопленням взяли участь у заході та отримали безліч незабутніх емоцій.

ВІТАЄМО ІЗ МІЖНАРОДНИМ ДНЕМ РІДНОЇ МОВИ

ср, 02/21/2018 - 11:00

Рідна мова – то сила культури,
а культура – то сила народу (І. Огієнко)

21-го лютого за рішенням ЮНЕСКО у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Це свято вже стало традиційним, адже це один із тих днів, коли кожен з нас має змогу відчути себе частиною рідного народу – народу з прекрасною та мелодійною мовою, багатою етнокультурою та ментальністю.

За весь час свого існування українська мова зазнавала злети і падіння, відродження та приниження, переслідування, витіснення з ужитку. Та разом з тим цей день привертає нашу увагу до сучасного стану української мови в Україні та світі, до важливості її збереження для прийдешніх поколінь.

Дорогі друзі! Українською мовою розмовляли наші діди та прадіди, а матері та бабусі співали колискові. Народ наш сміявся і плакав рідною мовою. Тож шануйте і любіть рідну мову, піклуйтеся про неї, захищайте, розкривайте для себе її велич й могутню силу. Збережіть її в усій чудовій красі для себе й наступних поколінь!

ЗАПРОШУЄМО ОЗДОРОВИТИСЯ!

вт, 02/20/2018 - 13:36

Протягом багатьох років члени профспілки УДПУ мають можливість оздоровитись на базі пансіонату «Пролісок», що розташований в тихому районі міста Трускавець.

Для бажаючих відпочити та оздоровитись профком пропонує для ознайомлення графік заїздів до пансіонату «Пролісок», к-ту Трускавець Львівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки на сезон зима-весна 2018 р:

з 12.02.18-23.02.18;

з 26.02.18-09.03.18;

з  12.03.18-23.03.18;

з  26.03.18-06.04.18;

з  09.04.18-20.04.18;

з  23.04.18-04.05.18;

з  07.05.18-18.05.18;

з  21.05.18-01.06.18.

Вартість путівки на 12 днів для членів Профспілки працівників освіти і науки України складає:

- номер типу «економ» (2-х чи 3-хмісні номери, телевізор, умивальник. туалет та душ на поверсі) (265,00 на добу) — 3600 грн.;

- номер типу «стандарт» (2-хмісний номер з телевізором, холодильником, туалетом та душем) (395,00 на добу) — 5400 грн.;

 - номер типу «пів-люкс» (двокімнатний номер на 2 особи з телевізором  (супутникове телебачення), холодильником, туалетом та душем) (480,00 на добу) — 6600 грн.

У вартість входить:

- проживання,

-3-х разове харчування,  

- консультація лікаря,

- сенглентно-киснева пінка.

У пансіонаті працює масажний кабінет, фізіотерапевтичний кабінет та зона WI-FI інтернету.

Члени профкому також можуть оздоровитись у ДП «Клінічний санаторій «Авангард» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», що знаходиться в місті Немирові Вінницької області (40 км. від Вінниці). Вартість одного ліжко-дня 455 грн. Графік заїздів – вільний на будь-який термін, день заїзду в санаторій - вівторок.

Санаторій «Авангард» – багатопрофільний лікувально-оздоровчий заклад, оздоровниця із столітньою історією. Розмаїття рослинного та тваринного світу, заспокійливий спів птахів, каскад мальовничих озер, свіже повітря, екологічно чиста зона неодмінно сприятимуть одужанню та відпочинку.

Спеціалізація санаторію: хвороби кістково-м'язової системи; хвороби системи кровообігу; хвороби нервової системи; хвороби системи дихання; захворювання шкіри; хвороби органу зору; хвороби системи травлення; хвороби ендокринної системи; захворювання репродуктивної сфери.

Профком університету також доводить до вашого відома інформацію про роботу Дитячого позаміського закладу оздоровлення і відпочинку «Пуща-Водиця» у 2018 році, який пропонує послуги з організації дитячого відпочинку під час весняних та літніх канікул.

Заїзди під час весняних канікул:

 - 7 днів з 25 по 31 березня 2018 року.

Заїзди на час літніх канікул по 14 днів:

І-й - з 1 по 14 червня 2018 року;

2-й - з 16 по 29 червня 2018 року;

3-й - з 1 по 14 липня 2018 року;

4-й - з 16 по 29 липня 2018 року;

5-й - з 31липня  по 13 серпня 2018 року;

6-й - з 15 по 28 серпня 2018 року.

Кожного заїзду пропонуються наступні тематичні групи: «Шахова країна», «Країна танців», «Спортивна країна», «Мовна країна» (англійська, французька мови), в яких передбачено проведення занять з поглиблення знань з іноземних мов, рівня майстерності, а також конкурсів і змагань.

В закладі оздоровлення передбачено п’ятиразове харчування ресторанного типу. Розміщення у двомісних та тримісних номерах з частковими зручностями в номері. Вартість одного дня відпочинку становить 398 грн. у номерах з частковими зручностями та 498 грн. у номерах зі зручностями. Для дітей членів Профспілки передбачена 10-відсоткова знижка (з урахуванням знижки: - 358,20грн. і 448,20грн відповідно за добу, або 5015грн. і 6275грн. за 14 днів).

Приймаються групи від 20 дітей з вихователем та помічником вихователя. Вихователі та помічники сплачують вартість набору продуктів харчування (орієнтовно 100 грн. за добу), проживання – за рахунок закладу.

Сторінки