Вхід

Партнери коледжу

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

 

Київського національного університету культури і мистецтв

 

Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

 

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

 

Національний педагогічний університет  імені М.П. Драгоманова

 

 

Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського

Українські науковці у світіІнститут інноваційних технологій і змісту освіти

 

Телерадіокомпанія Культура

 

Черкаська обласна рада

Розсилання

Виберіть списки розсилань, на які ви хочете підписатися або відписатися

Ви є тут

Головна » Збирач потоків » Джерела

Новини УДПУ

Новини УДПУ
Офіційний сайт Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Адреса URL: http://udpu.org.ua
Оновлено: 1 година 9 хв тому

«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ» РОЗВИВАЄ ЛІДЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УПРАВЛІНСЬКО-АДМІНІСТРАТИВНОГО СКЛАДУ УНІВЕРСИТЕТУ

вт, 08/15/2017 - 14:27

Кафедрою педагогіки та освітнього менеджменту у рамках діяльності «Центру професійного розвитку» (очільник – завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, доктор педагогічних наук, професор Олександр Коберник) упродовж 2016–2017 навчального року успішно реалізовувалась програма з розвитку лідерства та управлінської компетентності завідувачів кафедр.

На науково-методичних семінарах (модератор – доктор педагогічних наук, доцент Олена Кірдан) було з’ясовано низку різнобічних актуальних питань.

Так, розглянуто нову стратегію підготовки педагогів в умовах реалізації концепції нової української школи (доповідач - Олександр Коберник). Олександр Миколайович також виступив із доповідями «Компетентнісний підхід як основа розроблення сучасних стандартів освіти» та «Відкрите заняття та його аналіз».

Наукову розробку про освітньо-правову базу вищої школи та її кадрове забезпечення в умовах кафедри представила начальник відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти Ірина Лиманюк). «Професійне вигорання викладачів вищої школи та його профілактика» - такою була тема доповіді кандидата психологічних наук, доцента Галини Шулдик.

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної освіти, член робочої групи МОН Андрій Терещук розкрив тему «Новий Держстандарт середньої загальної освіти як провідний засіб модернізації підготовки сучасного вчителя».

Про сучасні стандарти змісту вищої освіти: теоретико-методологічний підхід до їх розроблення доповідала кандидат хімічних наук, доцент, член робочої групи МОН Валентина Валюк.

Кандидат філологічних наук, доцент, директор Центру забезпечення функціонування системи управління якістю освітньої діяльності Зоя Комарова розкрила тему «Ректорський контроль якості залишкових знань здобувачів вищої освіти: вимоги до укладання тестів та формування пакетів РКР».

Про нові вимоги до написання дисертаційних досліджень та присудження наукових ступенів і вчених звань розповіла завідувач відділу аспірантури та докторантури, кандидат педагогічних наук Галина Чирва.

Реалізовувати завдання діяльності «Центру професійного розвитку» допомагає творчо налаштований управлінсько-адміністративний та науково-педагогічний склад нашого університету. у навчальному закладі відбувається інтеграція освітнього процесу і наукової діяльності, розвиваються технології управління, постійно підвищується управлінська компетентність завідувачів кафедр, зокрема, і завдяки діяльності «Центру професійного розвитку».

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ УДПУ

пн, 08/14/2017 - 00:00

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини є лідером вищої освіти в регіоні.  Платформа навчального закладу ясна і зрозуміла: іти в ногу з часом, у своїй роботі обирати загальнонаціональні вектори розвитку.

Університет займає активну позицію у встановленні та розширенні зв’язків із закордонними закладами освіти, науки та культури, керуючись нормативними документами та приписами («Стратегіями інтеграції України до Європейського Союзу», Законом «Про вищу освіту»   (2015 р.), Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність (2015 р.)), програмою міжнародних досліджень та інновацій «Горизонт – 2020», статутом університету.

УДПУ імені Павла Тичини має довгу і тривалу співпрацю з польськими навчальними закладами. Зокрема, з такими закладами як: Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові, Вища школа професійної освіти імені Іпполіта Цегельського, Інститут Європейської культури в Гнєзно, Університет імені Адама Міцкевича в Познані, Поморська Академія в Слупську, Вища Лінгвістична школа в Ченстохові, Державна вища школа професійної освіти імені Я. А. Коменського  та інші.

Нові можливості відкрилися для вишу із запровадженням безвізового режиму для громадян України. За останній рік укладено близько 10 угод про співпрацю з польськими навчальними закладами. В 2016–2017 навчальному році 54 студенти УДПУ мали можливість навчатися за програмою подвійного диплому, а 87 викладачів та аспірантів університету пройшли стажування та підвищили свою кваліфікацію в партнерських навчальних закладах Польщі.

У червні 2017 року адміністрація університету на запрошення ректора  відвідала Природничо-гуманітарний університет в Сєдльце (Республіка Польща), погодила умови та підписала угоду про співпрацю. (Природничо-гуманітарний університет в Сєдьце – це сучасний державний університет з традицією від 1969 року, надає можливість отримання наукового ступеню у 22 різних напрямках з більш ніж 50 спеціальностей, починаючи від гуманітарних, природничих і точних наук для досліджень в управлінській галузі знань).

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини та Природничо-гуманітарний університет в Сєдльце домовилися про співпрацю, яка має на меті академічну мобільність студентів, проведення лекцій та практичних занять, спільну роботу над підручниками, спільне проведення наукових досліджень, організацію заходів науково-практичного та культурного спрямування. Вже з вересня цього року студенти нашого університету матимуть можливість навчатися у партнерському навчальному закладі за програмою подвійного диплому.

Для студентів – це шанс для: фінансування навчання з боку польської сторони; розширення сфери подальшого працевлаштування; отримання двох дипломів; академічної мобільності; проходження практики та подальше працевлаштування в країнах Європейського Союзу; широкого та якісного вивчення іноземної мови за кордоном.

Слід зазначити, що  це партнерство є досить важливим для нашого університету. Запрошуємо усіх студентів скористатися можливістю партнерства УДПУ та Природничо-гуманітарного університету в Сєдльце для безкоштовного навчання та зробити крок в успішне майбутнє.

 

ОЛЕКСАНДР ГРУШЕВСЬКИЙ - ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

пн, 08/14/2017 - 00:00

Виповнилося 140 років (12 серпня) від дня народження  історика, літературознавця, архівіста, громадського діяча Олександра Сергійовича Грушевського. Молодший брат видатного українського історика і державного діяча М. С. Грушевського, належить до блискучої плеяди вітчизняних учених-істориків, які ідейно та організаційно творили підвалини української історичної науки в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.

Актуальність дослідження історичної спадщини Олександра Грушевського зумовлене рядом суттєвих факторів. Вагомість наукових здобутків ученого визнавали його сучасники, але  він все своє життя перебував у тіні свого знаменитого брата і згадувався в українській історіографії початку ХХ ст. побіжно.

У радянські часи ім'я вченого було вирване з контексту української науки і викреслене з пам'яті поколінь сталінською тоталітарною машиною. Завдяки розвитку грушевськознавства, активній співпраці вітчизняних учених і представників української наукової діаспори в умовах незалежної України життєвий і творчий шлях Олександра Грушевського починають серйозно вивчати, а публікації про нього збагачуються новими матеріалами і висновками.

В оцінках дослідників підкреслюється, що О. С. Грушевський був визначним ученим, патріотом свого народу і мав непересічні заслуги перед українською наукою та культурою. Його наукова спадщина вражає своїм тематичним діапазоном, енциклопедичністю знань та універсальністю інтересів. Ученому належить більше сотні наукових праць, серед яких цінні дослідження з української історії, історіографії, етнографії, народознавства, фольклористики, історії української літератури. Він є одним із розробників концептуальних засад розвитку української архівної і бібліотечної справи.

Довідково

Олександр Сергійович Грушевський 1899 р. закінчив історично-філологічний факультет університету святого Володимира у Києві. Отримав диплом I степеня і золоту медаль за дослідження «Турово-Пинское княжество». Стажувався в Австрії та Німеччині з питань археології та історії доби Центральної та Східної Європи, історії романського середньовічного життя. Розробив програму-фундамент вивчення історії географії України та видання історично-географічного словника українських земель. Першим запровадив викладання історії України рідною мовою. 1909 працював у Московському університеті, з 1910 викладав у Санкт-Петербургському університеті історію України, читав лекції з суспільно-економічного життя, вів спецкурси та був співголовою гуртка українознавства (разом з О.О. Шахматовим та Ф.К. Вовком). Входив до складу Центральної Ради, належав до укр. соціал-демократів, а потім до соціалістів-революціонерів; призначався головою археологічно-бібліотечного відділу Міністерства освіти УНР. Голова Комісії АН УРСР по складанню географічного словника України (1920–36); директор Інституту географії комісії ВУАН, дійсний член археографічної комісії ВУАН, НТШ, УНТ, входив до редколегії комітету Записок історичної і філологічної секцій УНТ, «Шлях»; друкувався на сторінках ЛНВ, Записок НТШ, «України», та ін. період. видань.

Сфера наукових інтересів: устрій Великого князівства Литовського, суспільний і економічний устрій Гетьманщини, заселення Південного Придніпров’я; громадське життя України ХІХ ст. та укр. л-ра ХІХ ст., етнографія.

За звинуваченням «у керівництві антирадянською українською націоналістичною терористичною організацією» репресований 1938 і загинув 1942. Реабілітований 1989.   

ВІТАЄМО З МІЖНАРОДНИМ ДНЕМ МОЛОДІ!

сб, 08/12/2017 - 00:00

Дорогі студенти! Шановні юнаки та дівчата!

Щиро вітаємо вас з Міжнародним днем молоді!

Молодість – фундамент всього майбутнього життя, тому важливо використати всі переваги цієї прекрасної пори: учіться, працюйте над собою, досягайте успіхів, кохайте, розвивайтеся і обов’язково перемагайте!

Сучасні і освічені, ви – творці сьогодення та майбутнього. Особливі слова привітань адресуємо іноземним студентам, які по закінченню навчання в нашому університеті стануть незамінною опорою на шляху розквіту своїх держав.  Щиро віримо, що саме завдяки молодим і активним світ буде розвиватися і процвітати.

З нагоди свята бажаємо усім молодим міцного здоров’я, успіхів у навчанні та громадській роботі, творчої енергії, заповзятливості та сил, щоб втілити в життя все добре, до чого ви прагнете! Зичимо щастя й добра молодому поколінню!

З найкращими побажаннями

Ректорат
Профком
Студрада

 

 

В УДПУ ВІДБУЛИСЯ БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ

пт, 08/11/2017 - 15:20

В УДПУ відбулися зустрічі батьків першокурсників із адміністрацією, викладачами та кураторами.

Приємно зауважити, що явка батьків на свої перші збори була майже стовідсотковою, що свідчить про їхній інтерес до майбутнього перебігу студентського життя їх дітей.

З вітальними словами до батьків та студентів звернулася декани факультетів та НН інституту. Обговорювалися питання навчання, відвідування студентами занять, громадське життя, участь студентів в різноманітних заходах та акціях, права та обов’язки студентів та інші поточні питання з життя студентства. Було розглянуто особливості начального процесу та труднощі, з якими можуть стикнутись студенти-першокурсники під нас адаптаційного періоду навчання.

Батьків ознайомили з такими питаннями: фінансування університету, порядок нарахування та виплати стипендій, правила поведінки студентів в навчальному закладі та гуртожитку, права та обов’язки мешканців гуртожитку, накази по університету, що стосуються студентів.

СТУДЕНТКА УДПУ ЮЛІЯ ЮРІЙЧУК ПРОСЛАВИЛА КОЛЬОРИ ПРАПОРА УКРАЇНИ НА ЧЕМПІОНАТІ ЄВРОПИ!

чт, 08/10/2017 - 20:44

Студентка факультету фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Юлія Юрійчук у складі збірної команди України взяла участь у чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное, який пройшов в місті Пловдив (Болгарія).

На змагання з’їхались найкращі спортсмени-веслувальники з усієї Європи. У підсумку змагань наша збірна команда виборола 6 загальнокомандне місце. Юля Юрійчук виступала у заїздах байдарок К-1 на 5000м, де посіла 10 місце, та К-2 на 1000м, 5 місце. Вітаючи Юлю із пристойним виступом, сьогодні ми акцентуємо увагу на іншому - студентка нашого університету прославила національні кольори України на чемпіонаті Європи!

Фото Юлії надсилається на адресу: umantv_polit@ukr.net для участі в патріотичному медіа-проекті «ТАК я люблю Україну!»

СТУДЕНТИ ІЗ ТУРКМЕНІСТАНУ ЛІТНІ КАНІКУЛИ ПРОВОДЯТЬ В УМАНІ

чт, 08/10/2017 - 20:42

Після складання всіх заліків та іспитів завершився 2016/2017 навчальний рік і почалися канікули. Тоді як наші студенти роз’їхались по батьківських домівках чи відправились на виробничі практики у різні табори, чимало студентів із Туркменістану зосталися в Умані.

Зважаючи на це, викладачі кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури факультету української філології УДПУ імені Павла Тичини кандидат філологічних наук Валентина Черевченко та кандидат філологічних наук, доцент Олександр Черевченко організували для студентів із Туркменістану цікаве дозвілля. Всі вони разом з добре відпочили за містом, відвідавши Білогрудівський ліс – одне з найулюбленіших місць уманчан для пікніку.

На думку дослідників, сполучитися з природою – кращий спосіб отримати позитивний заряд енергії. Перебування на природі змушує людей відчувати себе жвавіше, має важливе значення як для психічного та фізичного здоров’я.

Отож студенти із задоволенням на фоні прекрасної української рослинності робили селфі і надсилали його на свою батьківщину - до Туркменістану. Красу дівчат-туркменок дуже вдало відтіняла барвиста зелень. На природі і страви, приготовлені власноруч, видавалися смачнішими, і спілкування було більш щирим і задушевним.

УДПУ НАЛАГОДЖУЄ СПІВРОБІТНИЦТВО З ГЕТЕ-ІНСТИТУТОМ

ср, 08/09/2017 - 11:58

Влітку викладачі кафедри теорії та практики іноземних мов факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини налагоджували співпрацю з німецькою громадською організацією – Гете-Інститутом.

У результаті здійсненої роботи Гете-Інститут надав кафедрі для ознайомлення актуальні матеріали для занять з німецької мови – базовий пакет «FERTIGKEITEN DAF». Навчальний пакет включає в себе: читання та письмо (2 частини, рівні А1 та А2); аудіювання та говоріння (рівні А1 та А2); тренування фонетики (рівні А1-В1); граматика та спілкування (2 частини).

Викладачі німецької мови з нетерпінням чекають нового навчального року, щоб застосувати нові підручники в процесі навчання.

Довідково

Ґете-Інститут також Інститут ім. Ґете — німецька громадська організація, метою якої є популяризація німецької мови за кордоном та підтримка міжнародної культурної співпраці різних країн з Німеччиною.

Названа на честь німецького поета Йоганна фон Гете. Інститут Ґете проводить мовні курси та сертифікацію знань німецької мови. Заснований в 1925 році як Німецька академія і представлений в 78 країнах світу 143 інститутами. Штаб-квартира організації знаходиться в Мюнхені. Фінансується федеральним урядом Німеччини.

 

В УДПУ ВИЙШОВ З ДРУКУ ПЕРШИЙ «ВІСНИК УКРАЇНСЬКО-ТУРКМЕНСЬКОГО КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ»

ср, 08/09/2017 - 11:32

Українсько-туркменський культурно-освітній центр Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини випустив з друку свій перший інформаційний вісник.

Випуск «Вісника Українсько-туркменського культурно-освітнього центру» - це важлива подія для студентів з Туркменістану, а також у навчальній та науково-дослідницькій діяльності університету, де науково-дослідна робота студентів є органічною складовою цілісної системи професійної підготовки фахівців за світовими стандартами педагогічної освіти.

В ході підготовки видання до друку, керівництвом центру (директор - кандидат географічних наук, доцент Олександр Лаврик), проведено широку організаторську та методичну роботу. Важливо, що обов’язковою вимогою до публікації робіт у віснику для іноземних студентів було написання їх українською мовою. З цим завданням студенти успішно впоралися.

У збірнику опубліковані результати наукової роботи студентів-іноземців, а також українських студентів і викладачів УДПУ.

СТУДЕНТИ УДПУ ПРИСЯГНУЛИ НА ВІРНІСТЬ БАТЬКІВЩИНІ

вт, 08/08/2017 - 00:00

Студенти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, які навчались одночасно і в Одеській військовій академії, разом з іншими курсантами склали військову присягу на вірність українському народові. Урочистості відбулися в Одесі, на плацу Військової академії.

Для всіх наших хлопців та дівчат урочистий ритуал складання присяги став знаменним і відповідальним етапом у житті. Саме складання обітниці своєму народові та вірність їй упродовж життя говорить про високі моральні цінності людини. Присяга – це не просто слова, а вияв високої духовності, що уособлює доблесть і героїзм усіх поколінь нашого народу, оборонців та визволителів рідної землі.

Від адміністрації УДПУ в урочистостях взяв участь перший проректор, професор Андрій Гедзик, який від імені ректора, доктора педагогічних наук, професора Олександра Безлюдного висловив слова особливої, глибокої вдячності науково-педагогічним працівникам, керівному складу Військової академії за плідну співпрацю, повсякденну кропітку роботу на терені військової підготовки, патріотичного виховання, наслідування багатих історичних і військових традицій.

По закінченні урочистостей Андрій Миколайович зустрівся із нашими курсантами й побажав їм реалізовувати всі свої можливості, у добрі справи втілити юнацький запал та ентузіазм, відроджувати військову славу незалежної України!

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ПАТРІОТИЧНІЙ АКЦІЇ

пн, 08/07/2017 - 22:17

В Умані стартував патріотичний медіа-проект «ТАК я люблю Україну!»

Всі бажаючі можуть взяти участь у патріотичному проекті. Фотографії з прапором України та в кольорах нашого прапора в електронному вигляді надсилайте на адресу: umantv_polit@ukr.net

Організатори проекту закликають: розкажіть про себе і історію патріотичних світлин, заявіть на весь світ: «ТАК я люблю Україну!».

Фотографії будуть оприлюднені в ефірі «Телекомпанії Умань», на сторінках тижневика «Рідна Умань» та в мережі Інтернет.

Детальніше про акцію ви можете довідатись, перейшовши за посиланням

http://www.umantv.com.ua/uman_news/tak-ya-lyublyu-ukrainu.html

ВИКЛАДАЧІ УДПУ ВИКОРИСТОВУЮТЬ НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

пн, 08/07/2017 - 22:15

Постійно дбаючи про підвищення свого фахового рівня, викладачі факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у липні 2017 року вкотре скористалися нагодою відвідати літню школу професійної майстерності, організовану Британською Радою в Україні спільно з Українським відділенням Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної. Ця школа була організована у рамках спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління».

Серед учасників літньої школи були 46 викладачів англійської мови та методики навчання іноземних мов із восьми університетів, які виявили бажання приєднатися до пілотування нової програми з методики навчання англійської мови у 2017-2018 н.р. Метою тренінгів було ознайомлення з основними принципами побудови нової програми та підходами до планування та проведення занять з методики навчання англійської мови.

Члени робочої групи проекту «Шкільний вчитель нового покоління» цього разу спробували себе у ролі тренерів. Серед них і викладачі  факультету іноземних мов нашого  університету професор Оксана Заболотна, доценти Алла Гембарук та Олена Бевз.

Аби краще зрозуміти структуру занять, побудованих за принципом «від практики до теорії», для учасників були організовані майстер-класи з окремих розділів програми. Приємно, що наш викладач Олександр Слободяник (кафедра англійської мови та методики її навчання) слухачам літньої школи успішно провів майстер-клас з теми «Brief Overviewof Givingand Receiving Feedback».

Учасники школи також мали можливість продемонструвати свої вміння планувати та проводити заняття за новою програмою. Фрагменти занять, які вони підготували і провели, стали свідченням того, що очікувані результати тренінгів були досягнуті. З цим завданням успішно впоралися і представники нашого університету - викладачі кафедри англійської мови та методики її навчання факультету іноземних мов Ангеліна Колісніченко та Вікторія Кобилянська.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УДПУ АРТЕК-БУКОВЕЛЬ – ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ТА ЦІКАВО ПРОВЕДЕНИЙ ЧАС

сб, 08/05/2017 - 00:00

Студентська практика в Уманському державному педагогічному університеті є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу. Вона забезпечує поєднання теоретичної підготовки студентів університету з їх практичною діяльністю, сприяє формуванню творчого ставлення майбутнього фахівця до професійної діяльності, визначає ступінь його професійної придатності і рівень професійної спрямованості.

Студенти нашого університету мають змогу проходити практику на базі дитячого оздоровчого табору «Артек – Буковель» на посадах педагогів-організаторів.

Для юнаків та дівчат, що мають бажання успішно працювати в таборі за підтримки адміністрації університету організовано перший етап роботи «Школи вожатого», заняття в якій проводять директор з розвитку табору Любов Іванова   та начальник методичного відділу Еля Світлична.

Гарною традицією є співпраця і в інших напрямках. Так, три роки поспіль Артек-Буковель є учасником Всеукраїнського науково-методичного семінару «Підготовка студентів до роботи в літніх оздоровчих таборах: сучасні підходи». Під час проведення семінару його учасники спільно обговорювали актуальні  проблеми  роботи в літніх оздоровчих таборах, ділилися сучасними формами роботи з дітьми в літніх оздоровчих таборах та використання інтерактивних освітніх технологій в умовах дитячих оздоровчих закладів. На семінарі обговорено також питання щодо роботи психологічної служби  та психологічного супроводу дитячих оздоровчих закладів (організація, завдання,  форми роботи, інноваційні технології; робота з дітьми в конфліктний та постконфліктний період). Накреслено подальші перспективи співпраці вузу та літніх оздоровчих таборів.  Представниками табору було організовано й проведено майстер-класи з методики роботи в таборі.

Приємно, що професіоналізм наших студентів оцінила дирекція табору. Так, наші нинішні студенти та випускники працюють на різних  посадах в Артеку-Буковелі: Еля Світлична – начальник науково-методичного відділу; Олександр Коломиза – заступник табору «Artek-Semmering, Austria»; Вадим Ігнатов та Аліна Салій – заступники директора табору «Лісовий»; Анна Мельничук – методист табору «Лісовий»; Ірина Мельничук  - методист табору «Озерний»; Вадим Мацкул – інструктор з фізичної культури та агротехнік.    

Студенти, які працювали в таборі, на запитання: «Що ви найбільше запам’ятали, які ваші враження від табору? Що було найважче?» практично завжди відповідають: «Було важко, але цікаво, просто захоплююче! Адже «Артек-Буковель» –  це багаторічні традиції, вражаюча природа, а головне – це діти, які там відпочивають».

ЗДІЙСНЕННЯ ЯКІСНОЇ ТА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – ПРІОРИТЕТ УДПУ

пт, 08/04/2017 - 13:50

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини бере участь у всеукраїнському проекті з дуальної освіти IT Discovery, що засвідчено підписанням відповідного меморандуму про співпрацю з компанією Main Academy, яка запустила даний проект за підтримки Міністерства освіти та науки України, корпорації Microsoft, IT Асоціації України, благодійного фонду «Розумне майбутнє».

Партнерами проекту виступили великі міжнародні компанії, такі як Luxoft, Global Logic, Astound, Grossum, Ring Labs та інші.

IT Discovery дасть змогу викладачам нашого університету підвищити свій професійний та прикладний рівень, а студентам – отримати знання та досвід в сфері розробки та тестування програмного забезпечення, хмарних та мережевих технологій, які стануть їм у нагоді в подальшій професійній діяльності або дозволять розпочати свою кар’єру в IT галузі. В 2017-2018 навчальному році в рамках даного проекту планується підготувати викладачів, які будуть надавати доступну та якісну ІТ-освіту студентам.

Крім зазначеного вище для здійснення якісної та сучасної освіти з інформаційних технологій, розробки програмного забезпечення, обробки та аналізу даних, системного та мережевого адміністрування викладачами нашого університету при підготовці власних курсів та для самостійного опрацювання студентами використовуються матеріали та окремі онлайн-курси Microsoft Virtual Academy, D-Link Academy, Cisco Networking Academy, які готуються під керівництвом експертів світового рівня

ЗАПРОШУЄМО НА БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ ГРАФІК

пт, 08/04/2017 - 13:46

проведення батьківських зборів на факультетах/інституті

УДПУ імені Павла Тичини

 

Факультет/інститут

Дата проведення

Час

Місце проведення

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес освіти

4.08

11:00

Садова, 28

(новий корпус)

актова зала

Факультет соціальної та психологічної освіти

6.08

10:00

Садова, 28

(новий корпус)

актова зала

Факультет фізичного виховання

12.08

12:00

Садова, 28

(новий корпус)

ауд. 401

Факультет української філології

04.08

11:00

Садова, 28

(новий корпус)

ауд. 407

Факультет іноземної філології

12.08

11:00

Садова, 28

(новий корпус)

ауд. 422

Історичний факультет

6.08

11:00

Садова, 28

(новий корпус)

ауд. 200

Факультет дошкільної та спеціальної освіти

5.08

11:00

Садова, 28

(новий корпус)

ауд. 413

Факультет початкової освіти

6.08

11:00

Садова, 28

(новий корпус)

ауд. 213

Факультет мистецтв

5.08

11:00

Садова, 28

(новий корпус)

ауд. 407

Факультет фізики, математики та інформатики

6.08

11:00

Садова, 2

(корпус №1)

ауд. 216

Факультет професійної та технологічної освіти

12.08

11:00

Садова, 2

(корпус №1)

ауд. 310

Природничо-географічний факультет

5.08

11:00

Садова, 2

(корпус №1)

ауд. 307

 

СПІВПРАЦЯ ГЕОГРАФІВ ТА ЕКОЛОГІВ УМАНСЬКИХ ВУЗІВ

чт, 08/03/2017 - 16:03

На екваторі літа, у липні цього року, студенти та викладачі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та Уманського національного університету садівництва здійснили спільну виїзну науково-дослідну і краєзнавчо-пізнавальну експедицію на Закарпаття.

Її очолили співробітники наукової геологічної лабораторії кафедри географії та методики її навчання природничо-географічного факультету УДПУ імені Павла Тичини професор Сергій Половка і викладач Олена Половка та професорсько-викладацький склад Уманського національного університету садівництва (УНУС) професор Юрій Кисільов, доценти Ірина Суханова та Тетяна Мамчур і Маргарита Парубок.

Під час цієї експедиції було досліджено природні процеси й екологічні проблеми села Колочава (Міжгірський район, Закарпатська обл.) та її околиць. Відбулося вивчення флори та фауни цього регіону. а саме: відібрано значну кількість зразків рослин Закарпаття для гербарію та для ентомологічної колекції. Під час подорожі налагоджено ділові контакти з іншими вузами і місцевою школою та вивчено історично-культурну спадщину мальовничого куточка Українських Карпат.

Професорсько-викладацький склад кафедри географії та методики її навчання УДПУ імені Павла Тичини та кафедри екології та безпеки життєдіяльності УНУС сподіваються, що подібного роду виїзні експедиції у майбутньому стануть традиційними.

СТУДЕНТКА УДПУ ПРОЙШЛА ЛІТНІЙ КУРС ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

чт, 08/03/2017 - 16:01

Студентка факультету початкової освіти Наталія Алексеєва у складі делегації з України пройшла навчання в одному з найбільших університетів Польщі у м. Вроцлав.

У це мальовниче місто з понад тисячорічною історією з’їхались студенти, що представляли 48 країн світу. Упродовж місяця наша студентка в складі інтернаціональної команди пройшла інтенсивний курс з вивчення польської мови та культури на філологічному відділі Вроцлавського університету.

Для учасників програми літньої школі пропонувалися цікаві лекції, практичні заняття та екскурсії, під час яких іноземці мали можливість познайомитися з польською культурою, історією та кухнею.

Для студентів організовувалися тематичні заходи «Вечір талантів» та «Вечір культур», на яких Наталія Алексеєва читала гуморески Павла Глазового, знайомлячи своїх колег з українською культурою.

Під кінець мовного курсу, учасники школи писали тестові завдання з пройденого матеріалу. Результатом старань Наталії став сертифікат, який засвідчив володіння нею польською мовою на рівні В1.

В УДПУ РОЗШИРЮЮТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТАМ ОЧНОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ср, 08/02/2017 - 10:35

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на платформі Moodle створено і упродовж п’яти років функціонує інформаційно-освітнє середовище для підтримки студентами очної та заочної форм навчання. Студенти мають можливість здобувати високоякісну освіту, користуючись навчально-методичним комплексом всіх навчальних дисциплін, які вони вивчають протягом усього періоду здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Для кращої діяльності інформаційно-освітнього середовища в університеті створено Центр дистанційного навчання, діють Положення про дистанційне навчання в УДПУ та Положення про сертифікацію ЕНК, розміщених в системі дистанційного навчання УДПУ.

Внутрішня сертифікація електронного навчального курсу (ЕНК) здійснюється студентами, викладачами та створеною комісією. Оцінювання ЕНК ґрунтується на трьох видах експертиз: структурно-функціональної, змістовно-наукової та методичної. Враховується оцінка курсу студентами на основі анонімного анкетування «ЕНК очима студентів». Сертифікація дає змогу визначити відповідність дисциплін вимогам Міністерства освіти і науки України до електронних навчальних ресурсів.

ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ДО ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

ср, 08/02/2017 - 10:34

Патрульна поліція України запрошує на безстрокову службу на посаду інспектора патрульної поліції у містах 22 областей України:

У містах Умань та Черкаси заяви на участь у конкурсі приймаються з 17.07.2017 до 15.08.2017. Конкурс триватиме з 17.07.2017 до 17.10.2017.

У місті Умань на посаду інспектора патрульної поліції відкрито 100 вакансій.

Сторінки